міцність на стиск

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АСФАЛЬТОБЕТОНУОДЕРЖАНОГО З БІТУМУ МОДИФІКОВАНОГО ЕПОКСИДОМ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Досліджено властивості дрібнозернистого асфальтобетону та його модифікованої форми екологічним епоксидом ріпакової олії (BERO). В ролі модифікатора використано епоксид ріпакової олії (ЕRО), одержаного з відновлюваної та екологічної сировини, ріпакової олії в композиції з ініціаторами (затверджувачами). Встановлено, що введення BERO в кількості 3 % мас. дозволяє підвищити показники границі міцності асфальтобетону при стиску за температури 20 °С та 50 °С. Встановлено ефективність дії композиції BERO та її позитивний вплив на фізико-механічні властивості асфальтобетону.

Аналіз можливості використання полімерних агрегатів при проектуванні будівельного блока

Виготовлено композитний матеріал з порошковим наповнювачем з суміші цементу, гравію та води з додаванням порошку поліепоксиду та/або пінополістиролу. З метою ущільнення кожну суміш виливали в прес-форму, залишаючи протягом короткого періоду, після чого видаляли. Для повного затвердіння зразків під час останнього етапу використано воду. За допомогою сертифікованих методів визначено масу, міцність на стиснення і теплопровідність композиту.

Ефективність низькокарбонових композитних гіпсових в‘яжучих з підвищеною водостійкістю

Приведено екологічні переваги використання низькокарбонових композитних гіпсових в‘яжучих з підвищеною водостійкістю в будівництві. Досліджено вплив ультрадисперсних частинок цеоліту на фізико-механічні властивості та процеси гідратації композитних гіпсових в‘яжучих. Модифікація гіпсових паст суперпластифікатором полікарбоксилатного типу призводить до радикальних змін у формуванні мікроструктури композитних гіпсових в‘яжучих речовин. Показано, що отримані результати є важливими для подальшого проектування та розроблення нових типів гіпсових композитів з підвищеною водостійкістю.

ВПЛИВ МАРКИ ГІПСУ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕНЮ

Однією з актуальних проблем подальшого сталого розвитку будівельної галузі є вирішення проблем енерго- і ресурсозбереження під час виробництва продукції і зменшення шкідливих викидів. Будівельні матеріали на основі гіпсової сировини порівняно з цементними матеріалами аналогічного призначення характеризуються низькими енергозатратами, а також кращими екологічними показниками. Однак гіпсові матеріали без модифікуючих добавок володіють низькими міцністю і водостійкістю, що обмежує їхнє застосування областю внутрішньої обробки приміщень із відносною вологістю до 60 %.