Ефективність низькокарбонових композитних гіпсових в‘яжучих з підвищеною водостійкістю

2019;
: сс. 495 - 502
1
Lviv Polytechnic National University, Department of building production
2
Lviv Polytechnic National University, Department of building рroduction
3
Bauhaus-Universitat, FIB, WdB Betriebsleitung
4
Lviv Polytechnic National University, Department of Building Production

Приведено екологічні переваги використання низькокарбонових композитних гіпсових в‘яжучих з підвищеною водостійкістю в будівництві. Досліджено вплив ультрадисперсних частинок цеоліту на фізико-механічні властивості та процеси гідратації композитних гіпсових в‘яжучих. Модифікація гіпсових паст суперпластифікатором полікарбоксилатного типу призводить до радикальних змін у формуванні мікроструктури композитних гіпсових в‘яжучих речовин. Показано, що отримані результати є важливими для подальшого проектування та розроблення нових типів гіпсових композитів з підвищеною водостійкістю.