промислові стічні води

Process and environmental problems during waste water drainage at refineries

На нафтопереробних заводах утворюється значна кількість стічних вод технологічного і нетехнологічного походження, які містять вуглеводні. Залежно від продуктивності, сировини, асортименту продукції та особливостей технології характеристики промислових стічних вод можуть змінюватися в широких межах. Беручи до уваги те, що в багатьох місцях бракує доступної сирої води, а також той факт, що типовий нафтопереробний завод генерує від 0,3 до 5 м3 стічних вод на тонну переробленої нафти, повторне використання очищених стічних вод нафтопереробного заводу є особливо актуальним.