neutron method

Удосконалення комплексу вивчення динаміки зміни водонафтового контакту (ВНК) та газоводяного контакту (ГВК) за результатами нейтронних та електричних методів

Мета роботи полягає в обґрунтуванні оптимального комплексу геолого-геофізичних досліджень фільтраційних та ємнісних характеристик гірських порід складно-побудованих геологічних розрізів з метою запобігання обводнення продуктивних пластів та моніторингу динаміки зміни водонафтових, газоводяних контактів.