коефіцієнти активності

Термодинамічні властивості розчинів бутилметакрилату в органічних розчинниках

Статичним тензиметричним методом було виміряно тиск насиченої пари над розчинами бутилметакрилату в ацетонітрилі, бензені, гексані та 1,2- дихлоретані в температурному інтервалі 293 – 351 К. За даними температурної залежності тиску насиченої пари розраховано склад рівноважних фаз та коефіцієнти активності компонентів. За температурною та концентраційною залежністю коефіцієнтів активності розраховані термодинамічні функції змішування досліджених розчинів.