Термодинамічні властивості розчинів бутилметакрилату в органічних розчинниках

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Статичним тензиметричним методом було виміряно тиск насиченої пари над розчинами бутилметакрилату в ацетонітрилі, бензені, гексані та 1,2- дихлоретані в температурному інтервалі 293 – 351 К. За даними температурної залежності тиску насиченої пари розраховано склад рівноважних фаз та коефіцієнти активності компонентів. За температурною та концентраційною залежністю коефіцієнтів активності розраховані термодинамічні функції змішування досліджених розчинів.

[1] Van-Chin-Syan Yu., Kochubei V., Sergeev V. et al.: Zh. Fizich. Khim. A, 1996, 70, 1932.

[2] Eck B., Maurer G.: Fluid Phase Equilibr., 2003, 209, 281. https://doi.org/10.1016/S0378-3812(03)00128-6
https://doi.org/10.1016/S0378-3812(03)00128-6

[3] Tu C.-H., Wu Y.-S., Liu T.-L.: Fluid Phase Equilibr., 1997, 135, 97. https://doi.org/10.1016/S0378-3812(97)00054-X
https://doi.org/10.1016/S0378-3812(97)00054-X

[4] Danov S., Obmelyuhina T., Chubarov G.: Rus. J. Appl. Chem., 1990, 63, 596.

[6] Scatchard G., Wilson G.: J. Amer. Chem. Soc., 1964, 86, 133. https://doi.org/10.1021/ja01056a004
https://doi.org/10.1021/ja01056a004

[7] Renon H., Prausnitz J.: Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev., 1968, 7, 220. https://doi.org/10.1021/i260026a011
https://doi.org/10.1021/i260026a011

[8] Sergeev V., Kos Yu., Van-Chin-Syan Yu.: Rus. J. Phys. Chem. A, 2011, 85, 229. https://doi.org/10.1134/S0036024411020300
https://doi.org/10.1134/S0036024411020300

[9] Serheyev V.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 15.

[10] Serheyev V., Kos Yu., Van-Chin-Syan Yu.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 131.
https://doi.org/10.23939/chcht09.02.131

[11] Sergeev V., Van-Chin-Syan Yu.: Rus. J. Phys. Chem. A, 2015, 89, 406. https://doi.org/10.1134/S0036024415030279
https://doi.org/10.1134/S0036024415030279

[12] Sergeev V.: Rus. J. Phys. Chem. A, 2016, 90, 575. https://doi.org/10.1134/S0036024416030274
https://doi.org/10.1134/S0036024416030274

[13] Sergeev V.: Rus. J. Gen. Chem., 2012, 82, 202. https:// doi.org/10.1134/S1070363212020065

[14] Belousov V., Morachevsky A.: Teploty Smesheniya Zydkostei. Khimiya, Leningrad 1970.

[15] Boublik T., Fried V., Hala E.: The Vapour Pressure of Pure Substances. Elsevier, Amsterdam 1973.