вільно-радикальна полімеризація

Реакційна та полімеризаційна здатність стирилхінолінвмісних метакрилових мономерів

Синтезовано нові стирилхінолінвмісні метакрилові мономери та їх кополімери з метилметакрилатом (ММА). Полімеризацію проводили в ДМФ, як ініціатор використовували AІБН. Продукти полімеризації охарактеризовано за допомогою 1H ЯМР. Реакційну здатність нових метакрилових мономерів на основі стирилхіноліну для гомогенної вільно-радикальної кополімеризації з ММА визначено за даними 1H ЯМР спектроскопії та проведено її оцінювання за методом Файнмана-Росса і розрахунковим методом.