акрилат

Протонопровідні органо-неорганічні нанокомпозитні мембрани, одержані золь-гель методом

На основі акрилових мономерів та кремнеземної неорганічної складової, сформованої у результаті золь-гель перетворення прекурсора - 3-метакрилоксипропіл-триметоксисилану (МАПТМС), синтезовано протонопровідні органо-неорганічні нанокомпозитні мембрани. Методом лазерної інтерферометрії досліджено кінетику полімеризації in situ. Встановлено водопоглинання мембран і набрякання їх у метанолі, виміряно контактні кути змочування, що дало змогу розрахувати вільну поверхневу енергію мембран та її складові.

Вплив вмісту гідрофобного компоненту на властивості гібридних полімер-неорганічних мембран

УФ-затвердженням суміші акрилатних мономерів з одночасним формуванням неорганічної сітки внаслідок золь-гель перетворення тетраетоксисилану синтезовано гібридні полімер-неорганічні мембрани з різним складом полімерної матриці. Склад полімерної складової варіювався зміною співвідношення гідрофільного і гідрофобного мономерів, у той час як вміст неорганічної складової залишався постійним. Досліджено морфологію, термічну поведінку та водопоглинання синтезованих мембран.