реакція розкладу

Розклад трет-бутилгідропероксиду у присутності вибраних ініціаторів та каталізаторів

Вивчено розклад трет-бутилового гідропероксиду в присутності ініціаторів (трет-бутилпероксид (tBuOOtBu), азодіізобутиронитрил (AIBN)) та каталізаторів (Mo2B5, MoB, Mo2B, MoSi2, VB2, VSi2). Показано, що введення радикалів може зменшити каталітичну активність. Запропоновано механізм початкової стадії розкладу трет-бутилового гідропероксиду та рівняння швидкості реакції.