дисперсійний оксидний наповнювач

Роль кислотно-основних взаємодій в процесах структурування наповненої діанової епоксидної смоли

За допомогою методу ротаційної віскозиметрії вивчені процеси структурування в діановій епоксидній смолі марки ЕД-20, яка містить дисперсні оксидні наповнювачі та модифікатори. Показано, що визначальну роль в цих процесах відіграють кислотно-основні взаємодії між функційними групами молекул смоли і активними центрами поверхні наповнювачів. Ступінь структурування визначається як загальним числом активних центрів поверхні, так і їх значенням рКа.