температурний режим

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОЇ ПАЛІТРИ АРХІТЕКТОРА-МИТЦЯ

Стаття спрямована на вдосконалення професійних навиків архітектора-художника. Запропоноване авторське вирішення композиції та системне розташування кольорів на живописній палітрі. Чітке вивчення та запам’ятовування положення кольорів фарб на палітрі приведе до позитивного результату в галузі живопису. Такий авторський підхід спрямований на раціональне використання затрат часу, зменшення пошуків та матеріальних витрат.

Інтенсифікація процесу висушування під час регенерації активованого вугілля

Досліджено тепломасообмінний процес під час регенерації активованого вугілля. Обґрунтовано механізм фільтраційного висушування активованого вугілля за умов однакової його температури з тепловим агентом. Згідно обґрунтованому механізму, тепловому балансу та критеріальних рівнянь встановлено час припинення подачі теплового агенту. Доведено, що енергії акумульованої частини висушеного шару активованого вугілля буде достатньо для довисушування шару до кінцевої вологості. Запропонований спосіб регенерації дає змогу зменшити кількість затраченої питомої енергії.