теплова енергія

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ СУШІННЯ ЦУКАТІВ

Розглянуто процес сушіння цукатів з груш, який відбувається шляхом профільтровування теплового агенту в напрямку «перфорована перегородка – шар цукатів». Отримана кінетична крива сушіння та розрахований тепловий баланс процесу на основі диференційного рівняння нестаціонарного тепломасообміну. Доведено, що накопиченої під час сушіння теплової енергії в нижніх шарах цукатів буде достатньо для досушування верхніх шарів. Розраховано енергетичний ефект, отриманий від впровадження нового методу сушіння. Запропоновано та розраховано установку для енергоефективного методу сушіння цукатів.

Інтенсифікація процесу висушування під час регенерації активованого вугілля

Досліджено тепломасообмінний процес під час регенерації активованого вугілля. Обґрунтовано механізм фільтраційного висушування активованого вугілля за умов однакової його температури з тепловим агентом. Згідно обґрунтованому механізму, тепловому балансу та критеріальних рівнянь встановлено час припинення подачі теплового агенту. Доведено, що енергії акумульованої частини висушеного шару активованого вугілля буде достатньо для довисушування шару до кінцевої вологості. Запропонований спосіб регенерації дає змогу зменшити кількість затраченої питомої енергії.