series energy storage

Вентильний реактивний двигун для приводу колеса інвалідного візка

Розглянуто конструкції електромеханічного перетворювача вентильного реактивного двигуна та схему транзисторного комутатора з послідовним буфером енергії. Електромеханічний перетворювач з псевдо-U-подіб­ни­ми елементами осердя статора вирізняється раціональною магнітною системою, а застосовані схемні рішення електронного комутатора вентильного реактивного двигуна дозволяють підвищити енергетичні показники.