Вентильний реактивний двигун для приводу колеса інвалідного візка

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто конструкції електромеханічного перетворювача вентильного реактивного двигуна та схему транзисторного комутатора з послідовним буфером енергії. Електромеханічний перетворювач з псевдо-U-подіб­ни­ми елементами осердя статора вирізняється раціональною магнітною системою, а застосовані схемні рішення електронного комутатора вентильного реактивного двигуна дозволяють підвищити енергетичні показники.

Описано автоматизовану систему проектування вентильних реактивних двигунів та наведено результати проектування з її допомогою вентильного двигуна для приводу колеса інвалідного візка.

Дослідження механічних та робочих характеристик розробленого двигуна проведено за допомогою автоматизованої системи дослідження вентильних реактивних двигунів з послідовним буфером енергії.

Результати чисельного дослідження електромеха­нічних процесів в електроприводі мотор-коліс візка під­тверджені експериментальними дослід­женнями і свідчать про адекватність запропонованих ма­те­матич­них моделей та доцільність використання розробленого двигуна для приводу колеса інвалідного візка.

  1. V. Tkachuk, “Switched reluctance motor with capacity storage”, Electrical machine and electrical equipment, no. 52, Odessa, Ukraine, pp. 82 – 88, 1999.  (Ukrainian)
  2. V. Tkachuk and Y. Osidach, “Stator of electromechanical converter of brush-less motor”, Annals of Lviv polytechnic SU, no. 288, Lviv, Ukraine, pp. 131-134, 1995. (Ukrainian)
  3. V. Tkachuk and Y. Osidach, “Transistor commutator with capacity energy storages”, in Electrical engineering and electromechanical system, Annals of Lviv Polytechnic SU, no. 301, Lviv, Ukraine, pp. 115 – 122, 1996 . (Ukrainian).
  4.  V. Tkachuk, “Computer-aided dialog subsystem of switched reluctance motor design”, Electrical engineering and electromechanical system. Annals of Lviv Polytechnic SU, no. 340, Lviv, Ukraine, pp. 112 – 120, 1997. (Ukrainian).
  5. V. Tkachuk, “Switched reluctance motor and its mathematical model”, Proc. Of 5th Ukrainian conference of automation drive “Automation-98”. vol. 3. Annals of Kyiv Polytechnic Institute. Special volume, pp. 304-309, Kyiv, Ukraine, 1998. (Ukrainian).
  6. V. Tkachuk, “Switched reluctance motor and its mathematical model”. Theoretic electrician, № 54, pp. 121-127, Kyiv, Ukraine, 1998. (Ukrainian).
  7. V. Tkachuk, V. Haiduk, and L. Kasha, “Computer-aided system of switched reluctance motor design”, Annals of  Lviv Polytechnic NU “Computer design system: Theory and practice”, no. 471, pp. 50-64, Lviv, Ukraine, 2003. (Ukrainian).
  8. V. Tkachuk, “Mathematical model of switched reluctance motor for average values”, Electrical engineering and electromechanical system. Annals of Lviv Polytechnic NU, no. 301, pp. 106-115, Lviv, Ukraine, 1997. (Ukrainian).
  9.  V. Tkachuk, “Calculation of static characteristic of switched reluctance motor”, Electrical machine and electrical equipment: Technic, no. 51, Odessa, Ukraine, pp. 63-67, 1998. (Russian).
  10.  V. Tkachuk and L. Kasha, “Switched reluctance motor with serial capacity storage and its mathematical model”, Proc. of ISTC UEES-01, vol. 3, pp. 953-960, Poland, 2001.