низьковуглецева сталь

АНТИКОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІУРЕТАНОВИХ ПОКРИТТІВ З ФУНКЦІЙНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ

Імпедансними та електорохімічними методами вивчали корозійну тривкість сталі з модифікованими інгібувальними пігментами поліуретановими захисними покриттями. Встановлено, що поєднання в складі поліуретанового ґрунту суміші молібдату / фосфату цинку і силікату кальцію завдяки ефекту синергізму підсилює його захисні властивості. Імпедансними дослідженнями підтверджено підвищення антикорозійних характеристик  такої системи.

Харчові добавки як чинник корозії низькокарбонової сталі в нейтральному середовищі

Показано, що харчові добавки E451 та E459 інгібують корозію сталі в нейтральному водно-сольовому середовищі, а добавки E316, E631, E621, E631+ E551 та Herbs and spices пришвидшують її в 1,75 рази. За умов мікробної корозії, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями, інгібуючу дію (до 80.9 %) виявлено лише для добавки E459. Інші досліджені добавки пришвидшують мікробну корозію у 2,27 рази. Присутність харчових добавок в корозивному середовищі впливає на чисельність сульфатвідновлювальних бактерій у біоплівці на поверхні сталі.

Хлориди амінооксиетилпіридинію як інгібітори кислотної корозії маловуглецевої сталі

Хлориди амінооксиетилпіридинію при корозії сталі Cт3пс в кислих хлоридних та сульфатних розчинах виявляють захисну дію до 98 %. Найбільш ефективною в інтервалі 293–333 К є сполука з гідразинокарбонільним та 2,3-диметил-фенільним фрагментами. Для цього інгібітора також характерний значний ефект післядії, що зумовлено хемосорбцією на поверхні сталі.