цифрова модель

Система онлайн моніторингу ізоляції високовольтних вводів 330 кВ

Ізоляційні конструкції високовольтного електрообладнання зазнають впливів електромагнітних полів, атмосферних чинників, природних процесів старіння тощо. Наслідком цього є погіршення їх діелектричних характеристик, пошкодження ізоляційної конструкції, що часто призводить до вибуху, пожежі, травмування обслуговуючого персоналу. Тому застосування інформативних, достовірних та безпечних діагностичних систем є важливим експлуатаційним завданням.

ТРАНСФОРМАЦІЇ АРІХТЕКУТРИ ПІСЛЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Радикальні зміни, що відбудуться в інформаційно-енергетичній сфері, радикальним чином впливуть на всі аспекти життя сучасного суспільства, і архітектура в цьому не виняток. Ці зміни можна назвати квантово-енергетичною революцією, що буде черговою революцією і дуже ймовірно відбудеться після 2050 р. Ця революція відкриває безліч нових можливостей для архітекторів, насамперед використання нових матеріалів та безмежні потужності комп’ютерів для різноманітних аспектів проектно-пошукової роботи.

Моделювання обмежувачів максимального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем

Розглянуто аспекти моделювання сучасних систем збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем. Наведено особливості математичної моделі обмежувача максимального збудження та здійснено перевірку його функціону- вання на прикладі реальних електростанцій.

Обґрунтування методу та побудова трансформаційного поля перетворення координат між системами СК-42 та УСК2000

Розглянуто питання побудови трансформаційного поля в Україні для використання в координатних операціях.