Обґрунтування методу та побудова трансформаційного поля перетворення координат між системами СК-42 та УСК2000

Надіслано: Липень 25, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Автори: 
Karpinski J., Kucher O., Zajac I.

Розглянуто питання побудови трансформаційного поля в Україні для використання в координатних операціях.

1. Бондар А.Л., Заєць І.М., Кучер О.В. Стан та основні напрямки розвитку Державної геодезичної мережі України // Вісник геодезії та картографії. – 2001. – № 3. – С. 17–23.
2. Карпінський Ю.О. Загальна схема вирівнювання геодезичних мереж методом скінченних елементів // Вісник геодезії та картографії. – 2002. – № 4. – С. 11–13.

3. Кучер О.В. Внедрение государственной референцной системы координат Украины // Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. – 2012. – № 3(46). – С. 67–73.

4. Кучер О.В., Куриляк І.С., Марченко О.М. Про перетворення координат із системи СК-42 в систему УСК-2000 // Вісник геодезії та картографії. – 2009. – № 2. – С. 6–13.

5. Кучер О., Ренкевич О., Лепетюк Б., Заєць І. Науково-технічне запезпечення впровадження референцної системи координат для території України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Львів, 2003. – С. 23–31.

6. Карпінський Ю.О. Афінне трансформування координат методом скінченних елементів. – 2002. – № 4 – С. 23–27.