проблемно-орієнтовані ГІС-технології

Застосування проблемно-орієнтованих ГІС-технологій для цілей кадастрової оцінки нерухомості

Для організації ГІС кадастрової оцінки нерухомості необхідно вирішити питання формалізації опису функціональних зв'язків об'єкта оцінки з міським середовищем, а також зв'язків з ринковим середовищем для визначення потоків доходів і витрат даного об'єкта оцінки та адекватного перетворення і використання цієї інформації.