Застосування проблемно-орієнтованих ГІС-технологій для цілей кадастрової оцінки нерухомості

Переглянуто: Лютий 04, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Authors: 

Gubar Y.P.

Для організації ГІС кадастрової оцінки нерухомості необхідно вирішити питання формалізації опису функціональних зв'язків об'єкта оцінки з міським середовищем, а також зв'язків з ринковим середовищем для визначення потоків доходів і витрат даного об'єкта оцінки та адекватного перетворення і використання цієї інформації.

 

1. Дорожинський О. Геоінформаційні технології в реалізації завдань муніципальної влади і рекреаційної діяльності / О. Дорожинський, І. Колб, О. Дорожинська // Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2007.–Вип. 68.–С. 60–65.

2. Закон України "Про Державний земельний кадастр" / Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 60. –  24с.

3. Лихогруд М. Г. Класифікація земель в автоматизованій системі державного земельного кадастру / М. Г. Лихогруд // Землевпорядний вісник. – 2002. – №1. –с. 16–22.

4. Лихогруд М. Г. Структура бази даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру України / М. Г. Лихогруд // Інженерна геодезія. – 2000. – №43. – С. 120–128.

5. Лященко А. А. Архітектура адаптивної геоінформаційної системи для грошової оцінки земель населених пунктів   /   А.   А.   Ляшенко,   О.   В.   Ціпенко   // Містобудування та територіальне планування. – Київ, 2001. – № 10. – С. 76–82.

6. Лященко А. А. Геоінформаційні технології грошової оцінки земель населених пунктів / А. А. Лященко, Ю. О. Карпінський // Геоінформаційне системи і муніципальне управління. Збірник наукових праць до міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: Мф НаУКМА, 2000. – С. 53–60.

7. Лященко А. А. Еталонна модель архітектури геопорталу та засоби її реалізації / А. А. Лященко, А. Г. Черін // Інженерна геодезія. – 2008. – Вип. 54. – С. 124–134.

8. Лященко А. А. Застосування нечітких множин для експертної грошової оцінки земельних ділянок методом зіставлення / А. А. Ляшенко, Ю. В. Кравченко // Містобудування та територіальне планування. – 2009. – Вип. 35. –С. 224–231.

9. Лященко А. А. Концептуальне моделювання геоінформаційних систем / А. А. Лященко // Вісник геодезії та картографії. – 2002. – №4. – С. 44–50.

10. Лященко А. А. Концептуальні моделі геопросторових даних / А. А. Лященко, В. В. Смирнов, С. А. Іванченко // Інженерна геодезія.– 2005.–Вип. 51.–С. 216–226.

11. Лященко А. А. Наскрізні геоінформаційні технології грошової оцінки земель населених пунктів / А. А. Ляшенко, О. В. Ціпенко // Науково-технічний збірник. Інженерна геодезія. – Київ, 2000. – № 42. – С. 155–165.

12. Лященко А. А. Онтологічний підхід до створення каталогу бази топографічних даних / А. А. Лященко, Р. М. Рунець // Інженерна геодезія. – 2008. – Вип. 54. – С. 116–123.

13. Свердлюк О. Застосування ГІС-технологій у сфері земельного кадастру та землеустрою / О. Свердлюк // Землевпорядний вісник. - 2006. - № 4. - С. 56 -59.