структура грунтового покриву

Сучасний якісний стан грунтів Чернівецької області

Проаналізовано закономірності формування якісного стану земель сільськогосподарського призначення Чернівецької області. Представлена ​​структура грунтового покриву, середньозважене значення бонітету грунтів та еколого-агрохімічного балу в розрізі окремих адміністративних районів. Досліджено порівняльні показники якості грунту, отриманих при використанні різних методик в контексті сучасних проблем агроекологічного моніторингу.