Сучасний якісний стан грунтів Чернівецької області

Надіслано: Червень 11, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Автори: 
Smaga I.S., Kasimir I.I.

Проаналізовано закономірності формування якісного стану земель сільськогосподарського призначення Чернівецької області. Представлена ​​структура грунтового покриву, середньозважене значення бонітету грунтів та еколого-агрохімічного балу в розрізі окремих адміністративних районів. Досліджено порівняльні показники якості грунту, отриманих при використанні різних методик в контексті сучасних проблем агроекологічного моніторингу.

  1. Закон України “Про оцінку земель” // Оцінка майна та майнових прав: нормативна база / упор. О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2005. – С.28–42.
  2. Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення: нормативний документ / ред. С.М. Рижук, М.В. Лісовий,
    Д.М. Бенцаровський. – К., 2003. – 64 с.
  3. Сучасний стан грунтових ресурсів Чернівецької області: навч. посібник / укл. В.О. Греков, В.І. Папіжук, М.В. Денисюк, І.С. Смага, В.Р. Черлінка. – Чернівці: Рута, 2007. – 36 с.
  4. Технічна документація з бонітування ґрунтів Чернівецької області. – Чернівці: Чернівецький філіал інституту землеустрою, 1994. – 383 с.