режими землекористування

Режими землекористування в охоронних та санітарно-захисних зонах ліній електропередачі

Запропоновано режими землекористування в зонах обмеженого використання земель уздовж ліній електропередач. Проаналізовано можливість використання обмежених територій для сільськогосподарських, культурних, житлових та інших потреб.