Режими землекористування в охоронних та санітарно-захисних зонах ліній електропередачі

Надіслано: Липень 08, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
Автори: 
Tkachyk O.

Запропоновано режими землекористування в зонах обмеженого використання земель уздовж ліній електропередач. Проаналізовано можливість використання обмежених територій для сільськогосподарських, культурних, житлових та інших потреб.

 

1. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Наказ Держкоммістобудування України від 17.04.1992р., № 44. 

2. Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» станом на 09.07.2010 р. / Відомості Верховної Ради України від 07.01.2011р., № 1, стаття 1, стор. 2. 

3. Про затвердження Правил охорони електричних мереж / Постанова Кабінету Міністрів України. – Офіц. вісник України – 1997 р., № 10, стор. 28. 

4.Земельний кодекс України / Відомості Верховної Ради України вiд 25.01.2002 р., № 3, стаття 27. 

5. Правила улаштування електроустановок. Розділ 2. Передавання електроенергії / затверджено наказом Мінпаливенерго України від 05.01.2006р., № 3 – К.:Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», 2006. – 163с.