породний відвал

Визначення екологічних ризиків при функціонуванні породного відвалу та обґрунтування напрямків щодо їх подолання (методологічний аспект)

На основі аналізу екологічної ситуації в зоні впливу функціонування системи "породний відвал - навколишнє природне середовище" визначено ризики, які виникають при створенні породного відвалу та його розібрання або перепрофілювання. Дослідження в цьому напрямку і робота авторів дозволили окреслити тенденції щодо подолання негативного впливу на навколишнє середовище зазначених процесів шляхом впровадження технологій, що забезпечують екологічну безпеку регіону.