антиоксидант

Фітохімічний скринінг, антибактеріальна й антиоксидантна активність ocimum basilicum l., культивованого в Біскрі, Алжир

Алжирська флора містить багато ароматичних рослин, які становлять великий терапевтичний інтерес завдяки їхнім біологічно активним вторинним метаболітам, що робить їх предметом наукового інтересу. У цій роботі нас цікавив Ocimum basilicum L. сімейства Lamiaceae, культивований і зібраний у місті Біскра, розташованому на південному сході Алжиру. Фітохімічний скринінг був проведений для виявлення наявності флавоноїдів, танінів, кумаринів, ефірної олії й інших фітохімічних речовин. Визначено загальний вміст поліфенолів, флавоноїдів і танінів.

Дослідження властивостей, антиоксидантна актив-ність та in silico молекулярний докінг хітозану з відходів черепашок равлика за допомогою ультразвукової методикии

Равлики поширені в Індонезії, особливо в Кедірі, але черепашки равлика не мають комерційної цінності. У цій роботі описано характеристику й in vitro оцінку біоактивності хітозану з відходів черепашок равликів (хітозан-SSW), отриманого за допомогою ультразвукової методики, та проаналізовано потенціал хітозану як інгібітора рецепторів вільних радикалів за допомогою методу молекулярного докінгу in silico.

Oдностадійний синтез і оцінка антиокиснювальної активності та токсичності деяких гідроксиксантонів

За допомогою одностадійої реакції циклодегідрування похідних гідроксибензенової кислоти (саліцилова або резорцилова кислота) з флороглюціном або пірогалолом у присутності реагенту Ітона (P2O5/MeSO3H) одержано нові сполуки гідроксиксантону. Для визначення інгібуючої концентрації (IC50) синтезованих сполук їх антиокиснювальну активність перевірено за допомогою 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу. Цитотоксичність отриманих сполук оцінено MТT-тестом на лінії клітин Vero.