цирконій (IV)

Синтез і характеристика змішаних лігандних комплексів цирконію (IV) з сульфур-, нітроген- та оксиген-донор лігандами

Досліджено новий спосіб синтезу наномірних змішаних лігандних комплексів Zr(IV) за реакцією хлориду цирконію(IV) з 3(2'-гідроксифеніл)-5-(4-заміщеним феніл) піразолінами та солями дитіофосфату амонію, який після оброблення H2S діє як прекурсор для ZrS2. За допомогою рентгено-дифракційного аналізу досліджено кристалічну/аморфну природу синтезованих комплексів. Визначено, що всі комплекси є аморфними твердими речовинами.