Синтез і характеристика змішаних лігандних комплексів цирконію (IV) з сульфур-, нітроген- та оксиген-донор лігандами

1
G.L.A. University
2
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University
3
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University
4
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University

Досліджено новий спосіб синтезу наномірних змішаних лігандних комплексів Zr(IV) за реакцією хлориду цирконію(IV) з 3(2'-гідроксифеніл)-5-(4-заміщеним феніл) піразолінами та солями дитіофосфату амонію, який після оброблення H2S діє як прекурсор для ZrS2. За допомогою рентгено-дифракційного аналізу досліджено кристалічну/аморфну природу синтезованих комплексів. Визначено, що всі комплекси є аморфними твердими речовинами. При визначенні молекулярної маси та проведенні елементарного аналізу і спектроскопічних дослідженнь (ІЧ, 1H ЯМР, 31P ЯМР) доведена димерна природа комплексів, в яких дитіофосфат та піразолін є бідентатним лігандом. З використанням скануючої електронної мікроскопії показано, що частинки знаходяться в нанодіапазоні. Запропоновано координаційне число 6 для цирконію з восьмигранною геометрією.

[1] Peng Y., Krungleviciute V., Eryazici I. et al.: J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 11887. https://doi.org/10.1021/ja4045289
[2] Lee Y., Kim J., Ahm W.: Korean J. Chem. Eng., 2013, 30, 1667. https://doi.org/10.1007/s11814-013-0140-6
[3] Long J., Yaghi O.: Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1213. https://doi.org/10.1039/b903811f
[4] Sharma S., Jain A., Saxena S.: J. Korean Chem. Soc., 2012, 56, 440. https://doi.org/10.5012/jkcs.2012.56.4.440
[5] Bhatt S., Kumari R., Sharma N., Chaudhary S.: Ind. J. Chem. A, 2004, 43, 778.
[6] Grafov A., Mazurenko E., Battiston G. et al.: J. Phys. IV France, 1995, 5, C5-497. https://doi.org/10.1051/jphyscol:1995557
[7] Thomas R., Milanov A., Bhakta R. et al.: Chem.Vap. Deposition, 2006, 12, 295. https://doi.org/10.1002/cvde.200506481
[8] Pasko S., Abrutis A., Hubert-Pfalzgraf L.: Mater. Lett., 2005, 59, 261. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2004.07.061
[9] Banerjee M., Seidel R., Winter M. et al.: Dalton Trans., 2014, 43, 2384. https://doi.org/10.1039/C3DT52335G
[10] Fleeting K., O’Brien P., Jones A. et al.: J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1999, 2853. https://doi.org/10.1039/A901666J
[11] Malghe Y., Prabhu R., Raut R.: Acta. Pol. Pharm., 2009, 66, 45.
[12] Tret’yakova I., Chernii V., Tomachinskaya L. et al.: Theor. Exp. Chem., 2006, 42, 175. https://doi.org/10.1007/s11237-006-0034-3
[13] Bajju G., Devi G., Kotcha S. et al.: Bioinorg. Chem. Appl., 2013, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/903616
[14] Kostova I., Momekov G.: Eur. J. Med. Chem., 2006, 41, 717. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2006.03.020
[15] Liu K., Wu Q., Mu X. et al.: Polyhedron, 2013, 52, 222. https://doi.org/10.1016/j.poly.2012.09.044
[16] El- Zoghbi I., Whiyehorne T., Schaper F.: Dalton Trans., 2013, 42, 9376. https://doi.org/10.1039/C2DT31761C
[17] Lenton T., Bercaw J., Panchenko V. et al.: J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 10710. https://doi.org/10.1021/ja403170u
[18] Saha T., Chakraborty D.: Polym. Int., 2013, 62, 1507. https://doi.org/10.1002/pi.4450
[19] Whitelaw E., Jones M., Mahon M., Kociok-Kohn G.: Dalton Trans., 2009, 41, 9020. https://doi.org/10.1039/b911545e
[20] Manicone P., Iommetti P., Raffaelli L.: J. Dentistry, 2007, 35, 819. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2007.07.008
[21] Denry I., Kelly R.: Dent. Mater., 2008, 24, 299. https://doi.org/10.1016/j.dental.2007.05.007
[22] Yarita T., Aoyagi Y., Sasai H. et al.: Anal. Sci., 2013, 29, 213.
[23] Saxena S., Chakravarty R., Kumar Y. et al.: Separ. Sci. Technol., 2013, 48, 2108. https://doi.org/10.1080/01496395.2013.765472
[24] Li W., Deng Q., Fang G. et al.: J. Mater. Chem. B, 2013, 1, 1947. https://doi.org/10.1039/c3tb20127a
[25] Kara A., Tobyn M., Stevens R.: J. Eur. Ceramic Soc., 2004, 24, 3091. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2003.11.004
[26] Piconi C., Maccauro G.: Biomaterials, 1999, 20, 25. https://doi.org/10.1016/S0142-9612(98)00010-6
[27] ISO TC 150/SC 1. Implants for surgery ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP). ISO/DIS13356, 1995.
[28] von Schewelov T., Sanzen L., Onsten I. et al.: J. Bone Joint Surg. Br., 2005, 87, 1631. https://doi.org/10.1302/0301-620X.87B12.16873
[29] Li L., Wang H., Fang X. et al.: Energ. Environ. Sci., 2011, 7, 2586. https://doi.org/10.1039/c1ee01286j
[30] Jang J., Jeong S., Seo J. et al.: J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 7636. https://doi.org/10.1021/ja200400n
[31] Srivastava T.: J. Ind. Chem. Soc., 1981, 58, 710.
[32] Raman N., Raja S., Sakthivel A.: J. Coord. Chem., 2009, 62, 691. https://doi.org/10.1080/00958970802326179
[33] Vogel A.: A Text Book of Qualitative Inorganic Analysis. ELBS Longman Group Ltd, London 1998.
[34] Sharma T., Saxena V., Reddy N.: Acta Chim., 1977, 93, 4.
[35] Chauhan H., Chauhan B., Srivastava G., Mehrotra R.: Phosphorus Sulphur, 1983, 15, 99. https://doi.org/10.1080/03086648308073283