піразолін

Гіперактивний магніто-сепарабельний нано-каталізатор MgFe2O4 для синтезу п‘яти- та шестичленних гетероциклічних сполук

З використанням чистого нітрату заліза та нітрату карбонату магнію методом горіння синтезовано наночастки фериту MgFe2O4. Виявлено, що магніто-сепарабельний MgFe2O4 є гіперактивним каталізатором для синтезу широкого спектру біологічно активних п'яти та шестичленних гетероциклічних компонентів за умов дефлегмації. Встановлено, що вихід сполук є високим, а час реакції найменшим у порівнянні з літературними даними. Сильний електронний натяг Fe3+ відповідає за гіперактивність каталізатора, що було доведено заміщенням Fe3+ іншими тривалентними йонами металів.

Синтез і характеристика змішаних лігандних комплексів цирконію (IV) з сульфур-, нітроген- та оксиген-донор лігандами

Досліджено новий спосіб синтезу наномірних змішаних лігандних комплексів Zr(IV) за реакцією хлориду цирконію(IV) з 3(2'-гідроксифеніл)-5-(4-заміщеним феніл) піразолінами та солями дитіофосфату амонію, який після оброблення H2S діє як прекурсор для ZrS2. За допомогою рентгено-дифракційного аналізу досліджено кристалічну/аморфну природу синтезованих комплексів. Визначено, що всі комплекси є аморфними твердими речовинами.