fused rings

Cинтез анельованих гетероциклів, що містять p- і n-атоми, на основі похідних 5-аміно-2-метоксикарбонілтіофену

Синтезовані похідні нових біциклічних систем – 1H-тієно[3,2-c][1,5,2]оксазофосфініну і 1,2-дігідротієно[2,3-b][1,4] азафосфініну за реакцією фосфорилювання N-заміщених похідних 2-аміно-5-метоксикарбонілтіофену з трибромідом фосфору(III). Показано, що гетероциклізація може бути проведена в основному середовищі і за м'яких умов. Методами хімічного аналізу, 1H і 31P ЯМР спектроскопії вивчено кінцеві продукти реакції.