одноступеневий синтез

Новий екологічний каталізатор для синтезу біс-макромономерів політиленгліколю (пег)

Розроблено новий метод синтезу димекрилату поліетиленгліколю (PEGDM) з різною молекулярною масою (1000, 3000, 6000 і 8000 г/моль) поліетиленгліколю (PEG). Maghnite-H+ застосований як еко-каталізатор для заміни токсичного триетиламіну. Maghnite-H+ являє собою протонобмінну монтмориллонітову глину, приготовану за допомогою звичайного обмінного процесу. Синтез проводили з використанням дихлорметану як розчинника в присутності метакрилового ангідриду.

Чотирикомпонентна ланцюгова реакція на ZnCl2 каталізаторі для одноступеневого екобезпечного синтезу поліфункціональних дигідро-2-оксопіролів за кімнатної температури

В присутності екологічно безпечного і ефективного каталізатора Фріделя-Крафта ZnCl2 проведено одноступеневий чотирикомпонентний синтез полізаміщеного дигідро-2-оксопіролу за кімнатної температури з використанням діалкилацетилендикарбоксилату, формальдегіду та амінів (ароматичних та аліфатичних). Показаний ряд переваг такого синтезу: легкість, дешевизна, екологічно безпечний каталізатор, короткий час реакції, високі виходи, легке оброблення (тільки звичайна фільтрація) та простота експлуатації. Визначено характеристику одержаних продуктів за допомогою Фур‘є- та ЯМР-спектроскопії.