Новий екологічний каталізатор для синтезу біс-макромономерів політиленгліколю (пег)

2020;
: сс. 468 - 473
1
Oran1 University Ahmed Benbella
2
Oran1 University Ahmed Benbella, Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico-Chimiques (CRAPC)
3
Oran1 University Ahmed Benbella
4
Oran1 University Ahmed Benbella, Department of Chemistry, FSEI University of Abdelhamid Ibn Badis – Mostaganem, Algeria

Розроблено новий метод синтезу димекрилату поліетиленгліколю (PEGDM) з різною молекулярною масою (1000, 3000, 6000 і 8000 г/моль) поліетиленгліколю (PEG). Maghnite-H+ застосований як еко-каталізатор для заміни токсичного триетиламіну. Maghnite-H+ являє собою протонобмінну монтмориллонітову глину, приготовану за допомогою звичайного обмінного процесу. Синтез проводили з використанням дихлорметану як розчинника в присутності метакрилового ангідриду. Досліджено вплив часу реакції, температури, кількості каталізатора та кількості метакрилового ангідриду для визначення оптимальних умов реакції. Встановлено, що найкращий вихід (98 %) досягається за кімнатної температури протягом 5 год. Структура отриманих макромономерів (PEGDM) підтверджена Фур‘є-спектроскопією, 1H ЯМР і 13C ЯМР методами. За допомогою термогравіметричного аналізу визначено термічну стабільність отриманих макромономерів. Наявність ненасиченої кінцевої групи підтверджено УФ-спектроскопією.

 1. Vilela C., Sousa A, Fonseca A. et al.: Polym. Chem., 2014, 5, 3119. https://doi.org/10.1039/c3py01213a
 2. Kricheldorf H.: Experiments Before World War I. [in:] Polycondensation. Springer, Berlin, Heidelberg 2014, 7-25. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39429-4_2
 3. Hutanu D., Frishberg M., Guo L., Darie C.: Mod. Chem. Appl., 2014, 2, 132. https://doi.org/10.4172/2329-6798.1000132
 4. Kim J.-H., Emoto K., Lijima M. et al.: Polym. Adv. Technol., 1991, 10, 647. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1581(199911)10:11<647::AID-PAT918>3.0.CO;2-Y
 5. Kim B.-S., Hrkach J.-S., Langer R.: Biomaterials, 2000, 21, 259. https://doi.org/10.1016/S0142-9612(99)00174-X
 6. Lu S., Anseth K.: Macromolecules, 2000, 33, 2509. https://doi.org/10.1021/ma9915024
 7. Madaghiele M., Salvatore L., Demitri C., Sannino A.: Mater Lett., 2017, 5, 1. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2018.02.048
 8. Ponnuvely D., Kim S., Lee J.: Micro Nano Syst. Lett., 2018, 218, 305. https://doi.org/10.1186/s40486-017-0056-8
 9. McAvoy K., Jones D., Thakur R.: Pharm. Res., 2018, 35, 36. https://doi.org/10.1007/s11095-017-2298-9
 10. Benoit D., Anseth K.: Acta Biomater., 2001, 1, 461. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2005.03.002
 11. Benoit D., Durney A., Anseth K.: Biomaterials, 2007, 28, 66. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2006.08.033
 12. Lin-Gibson S., Bencherif S., Cooper J. et al.: Biomacromolecules, 2004, 5, 1280. https://doi.org/10.1021/bm0498777
 13. Hensen K., Mahaim C., HiSlderich W.: Appl. Catal. A-Gen., 1997, 149, 311. https://doi.org/10.1016/S0926-860X(96)00273-6
 14. Seghier S., Belbachir M.: Iran J. Sci. Technol. Trans. Sci., 2018, 3, 1. https://doi.org/10.1007/s40995-018-0629-2
 15. Derdar H., Belbachir M., Harrane A.: BCREC, 2018, in press. https://doi.org/10.9767/bcrec.0.0.2692.xxx-xxx
 16. Belbachir M., Bensaoula A.: Pat. US 066969 0101, 2001.
 17. Belbachir M., Bensaoula A.: Pat. US 7, 094, 823 B2, 2006.
 18. Hennaoui F., Belbachir M.: J. Macromol. Sci. A, 2015, 52, 992. https://doi.org/10.1080/10601325.2015.1095602
 19. Baghdadli M., Meghabar R., Belbachir M.: Asia J. Chem., 2016, 28, 1197. http://doi.org/10.14233/ajchem.2016.19620
 20. Draoua Z., Harrane A., Belbachir M.: J. Macromol. Sci. A., 2015, 52, 130. https://doi.org/10.1080/10601325.2015.980763
 21. Derdar H., Belbachir M., Hennaoui F. et al.: Polym. Sci. B, 2018, 60, 555. https://doi.org/10.1134/S1560090418050056
 22. Gorniak K., Szydlak T., Gawel A.: Appl. Clay Sci., 2017, 141, 180. https://doi.org/10.1016/j.clay.2017.02.032
 23. Simon G., Allen P., Wiliams D.: Polymer, 1991, 32, 2577. https://doi.org/10.1016/0032-3861(91)90337-I
 24. Yahiaoui A., Belbachir M.: J. Appl. Polym. Sci., 2006, 100, 1681. https://doi.org/10.1002/app.22946