Фур‘є-спектроскопія

Екологічно чисті композити на основі бамбука

Дослідження присвячено отриманню композиційних матеріалів на основі бамбука та нових екологічно чистих в'яжучих речовин з різним ступенем силілювання (15-35 %) за різних тисків і температур. Синтез проводили з використанням силільованого полістирену (полі[триметокси(4-вінілфенетил)]силану) та стирену як в'яжучої речовини й армувального агента в присутності органічних/неорганічних добавок, антиоксидантів та антипірену.

Квантово-хімічне моделювання реакції гідросилілування дивінілбензену триетоксисиланом

Проведено гідросилілування триетоксисиланом суміші орто- і пара-дивінілбезену в присутності каталізатора Карстедта й отримано відповідний продукт – триетокси(вінілфенетил)силан. Будову і склад отриманого продукту підтверджено визначенням молекулярної маси, молекулярною рефракцією, а також даними 1H і 13C ЯМР-спектроскопії. Встановлено, що реакція приєднання відбувається як в орто-, так і в пара-положенні. Гідросилілування відбувається і за правилом Марковникова, і проти правила Марковникова.

Чотирикомпонентна ланцюгова реакція на ZnCl2 каталізаторі для одноступеневого екобезпечного синтезу поліфункціональних дигідро-2-оксопіролів за кімнатної температури

В присутності екологічно безпечного і ефективного каталізатора Фріделя-Крафта ZnCl2 проведено одноступеневий чотирикомпонентний синтез полізаміщеного дигідро-2-оксопіролу за кімнатної температури з використанням діалкилацетилендикарбоксилату, формальдегіду та амінів (ароматичних та аліфатичних). Показаний ряд переваг такого синтезу: легкість, дешевизна, екологічно безпечний каталізатор, короткий час реакції, високі виходи, легке оброблення (тільки звичайна фільтрація) та простота експлуатації. Визначено характеристику одержаних продуктів за допомогою Фур‘є- та ЯМР-спектроскопії.