піримідин

ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТІОСУЛЬФОНАТНИХ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ

Піримідин  та  його  похідні  є  важливими  об’єктами  для  хімічного  синтезу  та  розробки на  їх  основі  нових  лікарських  засобів.  Відоме  практичне  застосування  ряду  речовин  з піримідиновим  гетероциклом  у  медичній  практиці.  Проведено  прогнозований  скринінг біологічної  активності,  цитотоксичності  та  токсичної  дії  на  щурах  деяких  синтезованих тіосульфонатів піримідину з використанням відповідних on line програм.

Гіперактивний магніто-сепарабельний нано-каталізатор MgFe2O4 для синтезу п‘яти- та шестичленних гетероциклічних сполук

З використанням чистого нітрату заліза та нітрату карбонату магнію методом горіння синтезовано наночастки фериту MgFe2O4. Виявлено, що магніто-сепарабельний MgFe2O4 є гіперактивним каталізатором для синтезу широкого спектру біологічно активних п'яти та шестичленних гетероциклічних компонентів за умов дефлегмації. Встановлено, що вихід сполук є високим, а час реакції найменшим у порівнянні з літературними даними. Сильний електронний натяг Fe3+ відповідає за гіперактивність каталізатора, що було доведено заміщенням Fe3+ іншими тривалентними йонами металів.