зола рисового лушпиння

Одержання та характеристика геополімеру на основі червоного шламу з додаванням золи рисового лушпиння для адсорбції бромкрезолового зеленого у водному розчині

Промислові відходи на основі геополімерів у формі червоного шламу (ЧШ) були успішно отримані в присутності різної кількості золи рисового лушпиння (ЗРЛ). Під час приготування варіювали кількість доданої в геополімерну композицію ЗРЛ від 10 до 50 % за масового співвідношення розчину в'яжучої речовини (Na2SiO3) і активованого розчину лужного металу (NaOH 7 M) 2,5, а умови затвердіння фіксували за 333 К протягом 24 год.

Tвердий сульфат меламіну для синтезу основ шиффа

Одержано за кімнатної температури сульфат меламіну (Si-MelaSO4H) за реакцією меламіну, іммобілізованого на кремнеземі (Si-Mela) з 0,05 M сульфатною кислотою. За допомогою ТГА підтверджено, що термостабільність каталізатора може сягати 473 К. Наявність на ренгенограммі гострих піків або широких смуг свідчить про те, що поверхня є сумішшю кристалічної та некристалічної природи. Показано, що Si-MelaSO4H можна використовувати для синтезу основ Шиффа та його похідних. Встановлено оптимальні умови використання Si-MelaSO4H: маса каталізатора 0,25 г за 343 К протягом 9 год.