йонний обмін

RESEARCH AND MODELLING KINETICS ION EXCHANGE INTERACTIONS

In detail, this study analysed the kinetics of ammonium ion adsorption under dynamic conditions in the "clinoptilolite -ammonium ion" system. The work includes constructing a mathematical model of this process, which allows us to estimate and predict its essential characteristics. Calculations of mass transfer coefficients revealed their dependence on the intensity of medium mixing. A significant result is that ion exchange occurs in externally diffusion and intradiffusion regions.

SIMULATION OF ION EXCHANGE INTERACTION KINETICS IN THE CLINOPTYLOLITE - AMMONIUM ION SYSTEM

The kinetics of adsorption of ammonium ions under dynamic conditions has been studied. A mathematical model of the process was built. The mass transfer coefficient was calculated depending on the intensity of the change of location. It was established that ion exchange occurs in external and internal diffusion regions. The rate constants of ion exchange for the region of external and internal diffusion were calculated.

Оптимізація процесу очищення води теплоенергетичних установок

Досліджено вплив вмісту природних та антропогенних забруднювачів – потенційно кислих органічних речовин, синтетичних поверхнево активних речовин та нафтопродуктів у воді, яка піддається знесоленню, на працездатність йонітів КУ-2-8 та шляхи мінімізації цього негативного впливу. Показано, що мінімізація впливу цих речовин на активність катіоніту КУ-2-8 можлива реагентним методом – внаслідок додаткового очищення води перед подачею на катіонітні фільтри або періодичною регенерацією йоніту реагентом, який екстрагує кольматовані забруднювачі на поверхні.