фармацевтичні препарати

Турбідиметричне визначення мебеверину гідрохлориду у фармацевтичних препаратах з використанням двох послідовних зон виявлення в умовах неперервного потоку

Для визначення мебеверину гідрохлориду (МБГ) у фармацевтичних препаратах було розроблено і валідовано простий, недорогий і швидкий турбідиметричний метод впорскування. Розроблений метод ґрунтується на утворенні білого каламутного продукту у формі іонної пари в результаті реакції між МБГ і персульфатом натрію в замкнутій системі впорскування, у якій персульфат натрію використовують як осаджувач.

Кількісне визначення гідрохлориду ефедріну у фармацевтичних ін‘екціях високочутливим турбидиметричним методом і обернено-фазною надшвидкою рідинною хроматографією

За допомогою турбидиметричного методу та обернено-фазної надшвидкої рідинної хроматографії (НРХ) визначено кількість гідрохлориду ефедрину у фармацевтичних ін‘єкціях. Першим методом на основі турбидиметричних величин утвореного жовтувато-білого осаду у вигляді суспензії визначено концентрацію гідрохлориду ефедрину. Суспензія утворюється внаслідок реакції між гідрохлоридом ефедрину та флуоромолібденовою кислотою, яку використовували як реагент. Досліджено її фізико-хімічні характеристики та побудовано калібрувальні графіки ефедрину.