Кількісне визначення гідрохлориду ефедріну у фармацевтичних ін‘екціях високочутливим турбидиметричним методом і обернено-фазною надшвидкою рідинною хроматографією

2019;
: pp. 269-274
Автори:
1
Universities of Baghdad, College of Science, Department of Chemistry

За допомогою турбидиметричного методу та обернено-фазної надшвидкої рідинної хроматографії (НРХ) визначено кількість гідрохлориду ефедрину у фармацевтичних ін‘єкціях. Першим методом на основі турбидиметричних величин утвореного жовтувато-білого осаду у вигляді суспензії визначено концентрацію гідрохлориду ефедрину. Суспензія утворюється внаслідок реакції між гідрохлоридом ефедрину та флуоромолібденовою кислотою, яку використовували як реагент. Досліджено її фізико-хімічні характеристики та побудовано калібрувальні графіки ефедрину. У другому способі (НРХ) використано рухому фазу метанол-вода (55:45, об. %; рН води 3,5). Кількість гідрохлориду ефедрину визначали з використанням УФ-детектора при 260 нм. Лінійність ефедрину встановлено в діапазоні 0,09–0,39 ммоль•л-1, а межа чутливості для турбидиметричного та НРХ методу становила 0,4 та 0,0044 ммоль•л-1, відповідно. Показано, що розроблені методи можна успішно застосовувати для кількісного визначення гідрохлориду ефедрину в лабораторних препаратах (стандарт) та комерційних фармацевтичних ін‘єкціях. Відносні стандартні відхилення обох методів знаходяться в інтервалі 0,65–1,69 %, що вказує на коректну відтворюваність і високу точність методів.

[1] Pharmacopoeia of the People’s Republic of China, v.1. 1990.
[2] Liu Y.M., Sheu S.J.: J. Chromatogr. A, 1992, 600, 370. https://doi.org/10.1016/0021-9673(92)85575-E
[3] Mei F., Xing X., Tang Q. et al.: Chinese J. Integrat. Medicine, 2016, 22, 445. https://doi.org/10.1007/s11655-014-1952-x
[4] Wagner H., Bauer R., Melchart D., Staudinger A.: Herba Ephedrae – Mahuang. [in:] Wagner H., Bauer R., Melchart D., Staudinger A. (Eds.), Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines, v. IV. Springer, Cham, 2016, 107-114. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32328-2_11
[5] Abourashed E., El‐Alfy A., Khan I., Walker L.: Phytother. Res., 2003, 17, 703. https://doi.org/10.1002/ptr.1337
[6] Pharmacopoeia B., A96, 1972.
[7] Şentürk Z., Erk N., Özkan S. et al.: J. Pharm. Biomed., 2002, 29, 291. https://doi.org/10.1016/S0731-7085(02)00065-1
[8] Abdel-Ghani N., Rizk M., Mostafa M.: Spectrochim. Acta A, 2013, 111, 131. https://doi.org/10.1016/j.saa.2013.03.038
[9] Moustafa A., Hegazy M., Mohamed D., Ali O.: J. AOAC Int., 2018, 101, 414. https://doi.org/10.5740/jaoacint.17-0078
[10] Parimoo P., Umapathi P., Srinivasan K.: Indian Drugs, 1992, 29, 442.
[11] Pascual-Marti M., Marin Saez R., Iranzo Adrian J.: Fresen. J. Anal. Chem., 1995, 352, 396. https://doi.org/10.1007/BF00322242
[12] Miao L., Liu Y., Li H. et al.: Drug Test. Analys., 2017, 9, 221. https://doi.org/10.1002/dta.1963
[13] Mateus-Avois L., Mangin P., Saugy M.: J. Chromatogr. B, 2003, 791, 203. https://doi.org/10.1016/S1570-0232(03)00222-8
[14] An Q., Dong Y., Lu N., Li N.: J. Liq. Chromatogr. R. T., 2017, 40, 177. https://doi.org/10.1080/10826076.2017.1287723
[15] Tircova B., Kozlik P.: Chromatographia, 2017, 80, 523. https://doi.org/10.1007/s10337-016-3170-5
[16] Boberić-Borojević D., Radulović D., Ivanović D., Ristić P.: J. Pharm. Biomed., 1999, 21, 15. https://doi.org/10.1016/S0731-7085(99)00103-X
[17] Nakano M., Morimoto Y., Tajima S. et al.: J. Pharm. Soc. Japan, 2000, 120, 583. https://doi.org/10.1248/yakushi1947.120.6_583
[18] El-Haj B., Al-Amri A., Hassan M. et al.: Forensic Sci. Int., 2003, 135, 16. https://doi.org/10.1016/S0379-0738(03)00101-4
[19] Gentili S., Torresi A., Marsili R. et al.: J. Chromatogr. B, 2002, 780, 183. https://doi.org/10.1016/S1570-0232(02)00522-6
[20] Mohamed K., Al-Hazmi A., Alasiri A., Ali M.: J. Chromatogr. Sci., 2016, 54, 1271. https://doi.org/10.1093/chromsci/bmw082
[21] Fotouhi L., Yamini Y., Molaei S., Seidi S.: J. Chromatogr. A, 2011, 1218, 8581. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2011.09.078
[22] Baharfar M., Yamini Y., Seidi S., Karami M.: J. Chromatogr. B, 2017, 1068, 313. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2017.10.062
[23] Hanna G.: J. AOAC Int., 1995, 78, 946.
[24] Bogun B., Moore S.: Forensic Sci. Int., 2017, 278, 68. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.06.026
[25] Shawish H., Elhabiby M., Aziz H. et al.: Sensor. Actuat. B-Chem., 2016, 235, 18. https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.05.058
[26] Hassan S., Kamel A., El-Naby H.: Talanta, 2013, 103, 330. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2012.10.067
[27] Wang J.-W., Chiang M.-H., Lu C.-M., Tsai T.-H.: J. Chromatogr. B, 2016, 1026, 152. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2015.12.027
[28] Baharfar M., Yamini Y., Seidi S., Karami M.: J. Chromatogr. B, 2017, 1068, 313. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2017.10.062
[29] Rouhani G., Ertekin Z., Dinç E.: J. Liq. Chromatogr. R. T., 2017, 40, 333. https://doi.org/10.1080/10826076.2017.1300171
[30] Taghvimi A., Hamishehkar H.: J. Chromatogr. B, 2017, 1041, 113. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2016.11.039
[31] Xu J., Yan R.: J. Chromatogr. Sci., 2017, 55, 162. https://doi.org/10.1093/chromsci/bmw165
[32] Kojima A., Nishitani Y., Sato M. et al.: Drug Test. Analysis, 2016, 8, 189. https://doi.org/10.1002/dta.1803