новини; телебачення; ідентичність; цінності; аудиторія; реципієнт; контент; кореспондент; факт; повідомлення; випуск.

СТРУКТУРА НОВИННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ

Окреслено структуру новинних повідомлень, описано способи оприлюднення новин, які виробила журналістська практика. Оскільки засоби масової комунікації не можуть хаотично подавати ту інформацію, на яку є попит, а повинні передбачати вплив 137 цієї інформації на суспільство, у нашому дослідженні порівняємо особливості жорстких (важких) і м’яких (легких) новин. Тепер потрібно подолати стереотипи, якими послуговується журналіст, адже це призводить до спрощення засобів масової інформації. Регіональні ЗМІ зазвичай пропонують ті самі теми, аналогічних дійових осіб.