murder

Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини: спірні питання кваліфікації

Проаналізовано спірні питання кваліфікації умисних вбивств матір’ю своєї новонародженої дитини. Зазначено, що досліджувана норма КК України потребує додаткового вивчення та внесення змін. Зокрема, ст. 117 КК України потрібно доповнити та зазначити умови психотравмуючої ситуації під час вчинення вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини у тяжкому психофізичному стані, спричиненому пологами. Крім того, дуже важливо викласти у згаданій статті визначення періоду новонародженості для правильної оцінки часу вчинення злочину.

Особливості судово-псхіатричної експертизи підозрюваного у вчиненні вбивства

У статті розглянуто поняття та зміст судово-психіатричної експертизи підозрю-
ваного у вчиненні вбивства. З’ясовано порядок призначення судово-психіатричної
експертизи у кримінальних провадженнях. Визначено основні питання судово-пси-
хіатричної експертизи підозрюваного у вбивстві. Здійснено аналіз експертних
досліджень соціально-психологічного компонента характеристики особи вбивці.

The use of the special knowledge is during the review of place of perfect murder

A concept and maintenance of the special knowledge that isused in the process of
investigation of murders are exposedin the article. Certainly directions of викорстання
specialistsduring the огліду place of event. The basic tasks of specialistthat is brought over to
the review of вчиненння of масуяmurder are outlined. Activity of спеціліста is considered
inrelation to an exposure, jigging and exception of tracks ofcrime during the огліду place of
event.