академічна мобільність

Причини та наслідки освітніх міграцій

У статті здійснено аналіз проявів освітньої міграції. Досліджено правове
регулювання академічної мобільності в Україні як інституційної форми освітньої
міграції. Визначено наслідки освітньої міграції для економіки країни, що приймає
іноземних студентів та для “країни-донора”. Узагальнено причини освітньої міграції

Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства

Входження України у європейські та загальносвітові процеси зумовлює транс-
формацію соціокультурної парадигми й створюють нові моделі соціального буття
сучасного студентства. Впровадження нових методів студентських обмінів та
підтримання індивідуальної мобільності з боку держави створює новітній підхід у
сприянні економічного зросту країни, політичній стабільності та соціальній збалансо-
ваності громадян. Проаналізовано сучасний стан української освіти в умовах впливу
глобалізаційних процесів, розвиток академічної мобільності в Україні та охаракте-