ґендерна дискримінація

Ґендерний аспект в професійній діяльності та ґендерна нерівність на ринку праці

Досліджено правове забезпечення ґендерної рівності в професійній діяльності
жінки, на основі статистичних даних проаналізовано склад суддівського корпусу в
Україні і відсоткове представництво жінок в судах, акцентовано на ґендерному розподілі
керівників юридичних осіб та приватних підприємців в Україні. Визначено зміст
поняття «скляна стеля» в професійній діяльності жінки.

Сучасний стан дотримання трудових прав жінок в Україні (на прикладі судової практики)

Досліджено аспекти дотримання трудових прав жінок в Україні, ґрунтуючись на
рішеннях Європейського суду з прав людини та національних судів у даній категорії
справ. Проаналізовано одну з основних причин порушення трудових прав жінок –
ґендерну дискримінацію. З’ясовано особливості судового розгляду трудових спорів,
однією стороною яких є працівник-жінка. Запропоновано власні підходи до вирішення
цієї проблеми.