кримінальний процесуальний кодекс

Проблеми інституту адвокатури у кримінальному процесі та їх подолання

У цивілізованих демократичних державах невід'ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура.
У сучасних умовах, коли нагальним стає питання ефективного реформування правової системи держави, наближення її до європейських стандартів − стандартів країн із більш досконалою правосвідомістю та правовою культурою, постають проблемні питання становлення та розвитку правової допомоги як гарантiї правопорядку та законності в громадянському суспільстві в Україні.

Проблеми відшкодування шкоди у кримінальному провадженні щодо захисту прав потерпілого

На основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто підстави та проблеми
відшкодування матеріальної та моральноїшкоди за цивільним позовом у кримінальному провадження.