криміналізація

Злочини проти основ національної безпеки в контексті останніх змін і доповнень

Дано характеристику злочинів проти основ національної безпеки в контексті останніх змін і доповнень. Констатовано, що кримінальне право не є стабільним, оскільки ґрунтується на мінливих і плинних історичних умовах, які визначаються політичними, соціальними та економічними силами. З огляду на сучасні події, обумовлені  розпочатою війною проти нашої держави, до Розділу 1 «Злочини проти основ національної безпеки» КК України внесено низку змін і доповнень.

Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах

Розглянуто кримінально-правовий аспект несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Акцентовано, що з давніх часів людство потребує захисту  від небезпечних посягань.

Юридичні помилки в кримінальному законодавстві: проблеми криміналізації та декриміналізації

Досліджено кримінально-правове закріплення норм про юридичну помилку у кри-
мінальному законодавстві України. Проаналізовано ці норми за певними критеріями та
зроблено узагальнені висновки. Наголошено, що техніко-юридичні правотворчі
помилки слугують вагомим аргументом на користь необхідності проведення істотного
реформування або модернізації кримінального законодавства, виправлення допущених
помилок. В основі цих реформ має бути справді нова, науково обґрунтована, яка
відповідає сучасним кримінальним викликам, концепція кримінальної та кримінально-