форми народного суверенітету

Методологічні підходи у дослідженні проблеми народного суверенітету

У науковій праці здійснено систематизацію наукових підходів до розуміння сутності народного суверенітету та аналіз основних концепцій, що складають доктринальну основу сучасних конституційних моделей народного суверенітету. Автором з’ясовано причини формування основних концепцій народного суверенітету; проведено аналіз відмінностей у розумінні народного суверенітету прихильників різних концепцій; встановлено зв’язок між відповідними концепціями та сучасними конституційними моделями народного суверенітету.

Конституційно-правова доктрина народного суверенітету: історія становлення та сучасна інтерпретація

Розглянуто окремі аспекти конституційно-правової доктрини народного сувере-
нітету, зокрема становлення та розвитку такої доктрини та її сучасної інтерпретації.
Проаналізовано погляди ідеї низки мислителів, які мали визначальне значення для
становлення концепції народного суверенітету, зокрема Ж.-Ж. Руссо, Б. Констана, А.
Есмена, Л. Дюгі, М.Оріу.
Досліджено сучасні тенденції розвитку доктрини народного суверенітету та
визначено її ключові характеристики. По-перше, сучасна концепція народного сувере-