Методологічні підходи у дослідженні проблеми народного суверенітету

Bohiv Y. "Methodological approaches in the study of the problem of people's sovereignty"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

У науковій праці здійснено систематизацію наукових підходів до розуміння сутності народного суверенітету та аналіз основних концепцій, що складають доктринальну основу сучасних конституційних моделей народного суверенітету. Автором з’ясовано причини формування основних концепцій народного суверенітету; проведено аналіз відмінностей у розумінні народного суверенітету прихильників різних концепцій; встановлено зв’язок між відповідними концепціями та сучасними конституційними моделями народного суверенітету.
Метою дослідження є аналіз методологічних підходів розгляду народного суверенітету у межах таких періодів: дореволюційного, радянського та державного.
Незважаючи на достатньо велику увагу науковців до проблеми демократії, народовладдя та народного суверенітету завдання створення цілісної та несуперечливої теорії народного суверенітету в Україні до кінця не завершено. Тому трапляється, що принцип народного суверенітету протиставляється ідеї прав людини, народного представництва, демократії. Інколи його розглядають як такий, що несумісний з принципом державного суверенітету. У результаті цього народний суверенітет сприймається як декларація, певна абстракція чи утопія.
Наукове пізнання народного суверенітету потребує ретельного добору відповідного інструментарію – принципів, засобів та способів дослідження, що становлять його методологію. Саме тому на сьогодні необхідні сучасні методологічні підходи комплексного наукового дослідження цієї проблеми. Народний суверенітет є складним політико – правовим явищем, яке не може бути осмислене в межах однієї з двох основних теорій праворозуміння – природного права чи юспозитивізму. З одного боку, сутність народного суверенітету пов’язується із такими категоріями, як легітимне державне правління, політична свобода, верховенство права, які неможливо вкласти у чіткі нормативні межі позитивістського підходу. З другого боку, це конституційний принцип, який знаходить своє вираження у конкретних правах: встановлювати та змінювати основи конституційного ладу, формувати органи державної влади, чинити опір нелегітимній владі, які підлягають аналізу з точки зору нормативної теорії. Водночас реалії функціонування сучасної держави та практика забезпечення цих прав є невіддільною від громадянського суспільства і є відображенням суспільного розвитку.

1. Sokol'skіj, V. V. (2003). Kratkij uchebnik russkago gosudarstvennago prava [Brief textbook of Russian state law]. Kyiv: Jurid. kniga, 600 P. (in Russian). 2. Kornev, V. N. (2005). Problemy teorii gosudarstva v liberal'noj pravovoj mysli Rossii konca XIX — nachala XX veka: monografija [Problems of State Theory in the Liberal Legal Thought of Russia in the Late 19th - Early 20th Century: Monograph].Moscow: Jurlitinform.P.242 (in Russian). 3. Lazarevskij, N. I. (2003). Russkoe gosudarstvennoe pravo [Russian state law]. Kyiv : Jurid. kniga, 600 P. (in Russian). 4.Kokoshkin, F. F. (2004). Lekcii po obshhemu gosudarstvennomu pravu [Lectures on General Public Law]. Moscow: Zercalo-M. P.210 (in Russian). 5.Palienko, N. I. (1903). Suverenitet. Istoricheskoe znachenie idei suvereniteta i ee pravovoe znachenie [The historical significance of the idea of sovereignty and its legal significance]. Jaroslavl': Tipografija Gubernskogo pravlenija. P.437 (in Russian). 6. Palienko, N. I. (1903). Suverenitet. Istoricheskoe znachenie idei suvereniteta i ee pravovoe znachenie [The historical significance of the idea of sovereignty and its legal significance]. Jaroslavl': Tipografija Gubernskogo pravlenija. P. 478 – 479 (in Russian). 7. Palienko, N. I. (1903). Suverenitet. Istoricheskoe znachenie idei suvereniteta i ee pravovoe znachenie [The historical significance of the idea of sovereignty and its legal significance]. Jaroslavl': Tipografija Gubernskogo pravlenija. P.566 (in Russian). 8. Palienko, N. I. (1903). Suverenitet. Istoricheskoe znachenie idei suvereniteta i ee pravovoe znachenie [The historical significance of the idea of sovereignty and its legal significance]. Jaroslavl': Tipografija Gubernskogo pravlenija. P.341 (in Russian) 9. Lypynskyj, V. K. (2008). Lysty do brativ-xliborobiv. Xrestomatiya z istoriyi politychnyx vchen`: posibnyk [Letters to the Baker Brothers. Readings on the History of Political Doctrines: A Handbook]. Charkiv: Dakor. P. 435 10. Avak'jan, S.A. (2010). Razmyshlenija konstitucionalista: Izbrannye stat'I [Constitutionalist Thoughts: Featured Articles]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta. 560 P. (in Russian). 11. Bezuglov, A.A. (1969). Suverenitet sovetskogo naroda: lekcija [Sovereignty of the Soviet people]. Moscow: VJuZI. 80 P. (in Russian) 12. Grigorjan, L.A. (1972). Narodovlastie v SSSR [Democracy in the USSR].Moscow: Jurid. lit-ra. 296 P. (in Russian). 13. Gurvich, G.S. (1958). Narod, narodnyj suverenitet i narodnoe predstavitel'stvo v sovetskoj sisteme [People, popular sovereignty and popular representation in the Soviet system]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo. № 7. P. 38-47 (in Russian). 14. Dmitriev, Ju.A. (1994). Koncepcija narodovlastija v sovremennoj Rossii (gosudarstvenno-pravovye problemy teorii i praktiki) (Avtoreferat disertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora juridicheskih nauk) [The concept of democracy in modern Russia (state-legal problems of theory and practice)]. Moscow. 66 P. (in Russian). 15. Dorogin, V. A. (1988). Suverenitet v sovetskom gosudarstvennom prave [Sovereignty in Soviet State Law]. Moscow Jurid. lit. 255 P. (in Russian). 16. Iljuhin,V.I. (1999). Nacija-gosudarstvo-bezopasnost' (Voprosy teorii i praktiki) [Nation-State-Security (Questions of theory and practice)].Moscow: Izd-vo OOO «Centrkniga». 131 P. (in Russian). 17. Kudinov, A.N. (1981). O ponjatii «narod» v teorii sovetskogo gosudarstvennogo prava» [On the concept of "people" in the theory of Soviet state law "]. Vestnik Belorussk. Gos. Un-ta. Serija 3. Filosofija, nauchnyj kommunizm, jekonomika, pravo. Minsk. № 1 (in Russian). 18. Levin, I.D. (1948). Suverenitet [Sovereignty]. Moscow: Jurid. izd-vo MJu SSSR. 375 P. (in Russian). 19. Magaziner, Ja. M. (2006). Obshhaja teorija prava na osnove sovetskogo zakonodatel'stva [General theory of law based on Soviet legislation]. Moscow : Juridicheskij centr «Press». 325 P. (in Russian). 20. Skuratov, Ju.I. (1977). Konstitucionnoe regulirovanie narodnogo suvereniteta v SSSR (opyt sistematizacii osnovnyh institutov) (Avtoreferat disertacii kandidata juridicheskih nauk) [Constitutional regulation of national sovereignty in the USSR (experience in systematizing the main institutions)]. Sverdlovsk.(in Russian). Skuratov, Ju.I. (1977). Narodnyj suverenitet – princip sovetskogo gosudarstvennogo (konstitucionnogo) prava [National sovereignty - the principle of Soviet state (constitutional) law]. Konstitucionnoe zakonodatel'stvo i gosudarstvennoe upravlenie: Mezhvuz. sb. nauch. trudov. Sverdlovsk. Vyp. 51 (in Russian). 21. Sudnicyn, Ju.G., Skuratov, Ju.I. (1979). Narodnyj i nacional'nyj suverenitet v Sovetskom gosudarstve [People and national sovereignty in the Soviet state].Leningrad. Izd-vo Leningr. un-ta. № 4. P. 3-11 (in Russian). 22. Faber, I.E. (1972). Socializm i narodnyj suverenitet [Socialism and Popular Sovereignty]. Problemy Sovetskogo gosudarstva i prava. Irkutsk, 1972. № 1,2. 195 P. (in Russian). 23. Farberov, N.P. (1949). Gosudarstvennoe pravo stran narodnoj demokratii [State law of the countries of people's democracy]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo juridicheskoj literatury. 327 P. (in Russian); Farberov, N.P. (1975). Demokratija razvitogo socialisticheskogo obshhestva [Democracy of a developed socialist society]. Moscow. 109 P. (in Russian) 24. Chirkin, V.E. (1988). Politicheskaja i gosudarstvennaja vlast' [Political and State Power]. Sovetskoe osudarstvo i pravo. № 1. P. 21-29 (in Ukrainian). 25. Shevcov, V.S. (1974). Suverenitet Sovetskogo gosudarstva [Sovereignty of the Soviet state].Moscow: Jurid. lit. 264 P. (in Russian). 26. Farberov, N.P. (1949). Gosudarstvennoe pravo stran narodnoj demokratii [State law of the countries of people's democracy]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo juridicheskoj literatury. P.77-78 (in Russian). 30. Skuratov, Ju.I. (1980). Sovetskij konstitucionalizm: ponjatie i struktura [Soviet constitutionalism: concept and structure]. Pravoporjadok i pravovoj status lichnosti v razvitom socialisticheskom obshhestve v svete Konstitucii SSSR 1977 g. Saratov. P. 230-232 (in Russian). 31. Rzhevskij, V.A. (1974). Obshhestvenno-politicheskij stroj kak voploshhenie suvereniteta sovetskogo naroda [Socio-political system as the embodiment of the sovereignty of the Soviet people].Rostov-na-Donu: Izd-vo Rostov. un-ta. 132 P. (in Russian). 32. Shevcov, V. S. (1978). Nacional'nij suverenitet (problemy teorii i metodologii) [National sovereignty (problems of theory and methodology)]. Moscow: Jurid. lit. 232 P. (in Russian). 33. Barabash, Yu.G. (2011). Konstytucijno-pravovi mexanizmy zaxystu derzhavnogo suverenitetu. Konstytucijno-pravovi zasady derzhavnogo suverenitetu Ukrayiny. Do 20-yi richnyci progoloshennya nezalezhnosti Ukrayiny [Constitutional and legal mechanisms for the protection of state sovereignty. The constitutional and legal foundations of the state sovereignty of Ukraine. To the 20th anniversary of Ukraine's declaration of independence]. Visnyk nacionalnoyi akademiyi nauk. № 6. P. 3-16 (in Ukrainian); Barabash, Yu. (2009). Ustanovcha vlada Ukrayinskogo narodu yak konstytucijnyj fenomen [Constituent power of the Ukrainian people as a constitutional phenomenon]. Pravo Ukrayiny. № 11. P. 73-80 (in Ukrainian); Barabash, Ju.G. (2012). Voprosy neposredstvennoj demokratii v teorii i praktike konstitucionnogo prava Ukrainy [Questions of direct democracy in the theory and practice of constitutional law of Ukraine].Charkov: Pravo. P. 29-52 (in Russian). 34. Bajmuratov, M. A. (2012). Konstitucionnyj stroj Ukrainy i mirovoj pravovoj porjadok. Kurs konstitucionnogo prava Ukrainy: uchebnik [The constitutional system of Ukraine and the global legal order. Course of constitutional law of Ukraine: textbook]. Sumy:Universitetskaja kniga.T. 2. 800 P. (in Russian). 35. Zayacz, N. V. (2013). Narodne predstavnycztvo: sutnist, subyekty ta osoblyvosti zdijsnennya v Ukrayini (Dysertaciya doktora yurydychnyx nauk) [People's representation: essence, subjects and peculiarities of implementation in Ukraine]. Kyiv. 492 P. (in Ukrainian). 36. Miroshnychenko, Yu. (2012). Teoretychni zasady ta problemy konstytucijno-pravovogo regulyuvannya form narodovladdya v Ukrayini [Theoretical principles and problems of constitutional and legal regulation of forms of democracy in Ukraine]. Pravo Ukrayiny. № 1-2. P.329-335 (in Ukrainian); Miroshnychenko, Yu. Ustanovcha vlada Ukrayinskogo narodu: sutnist, zmist, problemy ta perspektyvy konstytucijno-pravovogo regulyuvannya [Constituent power of the Ukrainian people: essence, content, problems and prospects of constitutional regulation]. Pravo Ukrayiny. № 10. P.185-191 (in Ukrainian); Miroshny`chenko, Yu.R. (2012). Konstytucijno-pravove zabezpechennya narodovladdya v Ukrayini: Monografiya [Constitutional and legal support of democracy in Ukraine: Monograph]. Kyiv: «Feniks». 360 P. (in Ukrainian); Miroshnychenko, Yu.R. (2011). Konstytucijno-pravovi zasady vyznachennya kategoriyi «narod» yak osnovnogo subyekta narodovladdya v Ukrayini [The constitutional and legal basis for defining the category of "people" as the main subject of democracy in Ukraine]. Byuleten Ministerstva yustyciyi Ukrayiny. № 12. P. 34-39 (in Ukrainian). 37. Maksakova, R. M. (2012). Konsty`tucijno-pravovi problemy organizaciyi ta realizaciyi ustanovchoyi vlady v Ukrayini:monografiya [Constitutional-legal problems of organization and exercise of constituent power in Ukraine: monograph]. Zaporizhzhya: Klasychnyj pryvatnyj universytet. 436 P. (in Ukrainian); Maksakova, R. M. (2013). Konstytucijno-pravovi problemy ustanovchoyi vlady v Ukrayini (Avtoreferat dysertaciyi doktora yurydychnyx nauk) [The constitutional and legal foundations of an all-Ukrainian referendum: problems of theory and practice]. Kyiv. 36 P. (in Ukrainian). 38. Selivanov, A. (2009). Suverenitet narodu: jogo zabezpechennya publichnoyu vladoyu [The sovereignty of the people and their provision by public authority]. Pravo Ukrayiny. № 11. P. 66-72 (in Ukrainian); Selivanov, A.O. (2009). Konstytuciya. Gromadyanyn. Sud. Profesijni ta suspilni poglyady [Constitution. Citizen. Court. Professional and public views]. Kyiv: UAID «Rada». 560 P. (in Ukrainian); Selivanov, A.O. Shhodo realizaciyi narodovladdya cherez organy` derzhavnoyi vlady` v Ukrayini [Concerning the realization of democracy through state authorities in Ukraine]. Retrieved from: http://cau.in.ua/?p=470 (in Ukrainian); Selivanov, A.O. Dopovid Komisiyi z pytan zdijsnennya narodovladdya shhodo rozuminnya i realizaciyi konstytucijnyx polozhen «vlada narodu» [Report of the Commission on the Implementation of the People's Rule on the Understanding and Implementation of the Constitutional Provisions of "People's Power"]. Retrieved from: http://cau.in.ua/?p=444 (in Ukrainian). 39. Skrypnyuk, O. V. (2006). Demokratiya: Ukrayina i svitovy`j vy`mir (koncepciyi, modeli ta suspil`na prakty`ka) [Democracy: Ukraine and the World Dimension (Concepts, Models and Social Practice)]. Kyiv: Logos. 368 P. (in Ukrainian). 40. Savchyn, M. V. (2009). Konstytucionalizm i pryroda konstytuciyi: monografiya [Constitutionalism and the nature of constitution: a monograph]. Uzhgorod: Lira, 372 P. (in Ukrainian). 41. Todika, Ju.N. (2000). Osnovy konstitucionnogo stroja Ukrainy: Monografija [Fundamentals of the constitutional system of Ukraine:Monograph]. Charkov: Fakt. 176 P. (in Russian). 42. Todika, O.Ju. (2005). Narodovlastie v uslovijah globalizacii: Monografija [Democracy in the context of globalization:Monograph]. Charkov: Pravo. 336 P. (in Russian). 43. Fedorenko, V.L (1999). Konstytucijno-pravovi osnovy vseukrayinskogo referendumu: problemy teoriyi ta praktyky (Avtoreferat dysertaciyi kandydata yurydychnyx nauk) [The constitutional and legal foundations of an all-Ukrainian referendum: problems of theory and practice]. Kyiv. 18 P.(in Ukrainian). 44. Shapoval, V.M. (2013). Suchasnyj konstytucionalizm: Monografiya [Contemporary Constitutionalism: Monograph]. Kyiv: Yurydychna firma «Salkom». 560 P. (in Ukrainian); Shapoval, V.N. (2013). O smyslah narodnogo predstavitel'stva [About the meanings of popular representation] .Konstitucionnoe i municipal'noe pravo. № 2. P. 2-6. (in Russian). 45. Kuyan, I. A. (2013). Suverenitet: problemy teoriyi i praktyky (konstytucijno-pravovyj aspekt): monografiya [Sovereignty: problems of theory and practice (constitutional and legal aspect): monograph]. Kyiv: VCz «Akademiya». 560 P. (in Ukrainian). 46. Shherbanyuk, O. V. (2013). Narodnyj suverenitet i realizaciya vladospromozhnosti demokratychnoyi derzhavy: monografiya. Knyga II [People's sovereignty and the exercise of the power of a democratic state: a monograph. Book II]. Kyiv: Logos (in Ukrainian). 47. Kuyan, I. A. Suverenitet: problemy teoriyi i praktyky: konstytucijno – pravovyj aspekt [Sovereignty: Problems of Theory and Practice: Constitutional and Legal Aspects].285 P. (in Ukrainian). 48.Gapotij, V.D. (2005). Teoretychni i praktychni aspekty suverenitetu narodu, naciyi ta derzhavy (Dysertaciya na zdobuttya nauk stupenyu kandydata yurydychnyx nauk) [Theoretical and practical aspects of the sovereignty of the people, nation and state].Charkiv. 200 P. (in Ukrainian). 49. Lyudvik, V.D. (2009). Pryncyp narodnogo suverenitetu v istoriyi polityko-pravovoyi dumky, teoriyi prava ta politychnij praktyci (Dysertaciya kandydata yurydychnyx nauk) [Principle of People's Sovereignty in the History of Political-Legal Thought, Theory of Law and Political Practice]. Charkiv. 205 P. (in Ukrainian) 50. Skrypnyuk, O. O. (2015). Realizaciya pryncypu narodnogo suverenitetu v Ukrayini (Avtoreferat dysertaciyi na zdobuttya stupenya kandydata yurydychnyx nauk) [Implementation of the principle of popular sovereignty in Ukraine]. Kyiv. 22 P. (in Ukrainian). 51. Slidenko, I. D. (2008). Teoretychni ta konstytucijni zasady narodnogo suverenitetu. Konstytuciya i narodnyj suverenitet v Ukrayini: problemy` teoriyi i praktyky realizaciyi. Zbirnyk naukovyx pracz [Theoretical and Constitutional Foundations of People's Sovereignty.The Constitution and People's Sovereignty in Ukraine: Problems of Theory and Practice of Implementation. Collection of scientific works]. Kyiv. P. 9 – 28. (in Ukrainian). 52. Klyuchkovs`kyj, Yu. B. (2013). Suverenitet: derzhavy, naciyi chy narodu? [Sovereignty: states, nations or people?]. Publichne pravo. №3. P. 14-22 (in Ukrainian)