розбій

Спірні питання суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 КК України

Розглянуто спірні питання суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 КК України. Відзначено, що для характеристики розбою важливе значення має суб’єктивна сторона вчинення цього кримінального правопорушення. Як відомо, суб’єктивна сторона кримінального правопорушення – це його внутрішня сторона, тобто психічна діяльність особи, що відображає ставлення її свідомості та волі до суспільно небезпечного діяння, що нею вчиняється, і до його наслідків.

Сутність та види злочинів проти власності в Київській Русі

У статті проаналізовано сутність та види злочинів проти власності в Київській
Русі. Визначено правову природу та сутність «татьби». Охарактеризовано особливості
крадіжки та розбою як самостійних злочинів проти власності. Окрему увагу приділено
дослідженню інших видів злочинів проти власності за «Руською Правдою».