Спірні питання суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 КК України

Soroka S.
"Controversial issues of the subjective party of the criminal offense provided for in art. 187 of the Criminal Code of Ukraine"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто спірні питання суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 КК України. Відзначено, що для характеристики розбою важливе значення має суб’єктивна сторона вчинення цього кримінального правопорушення. Як відомо, суб’єктивна сторона кримінального правопорушення – це його внутрішня сторона, тобто психічна діяльність особи, що відображає ставлення її свідомості та волі до суспільно небезпечного діяння, що нею вчиняється, і до його наслідків. Змістом суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення є такі ознаки, як вина, мотив та мета кримінального правопорушення. Основною ознакою, що характеризує суб’єктивну сторону діяння, є вина. Вона найбільше акумулює в собі ознаки об’єкта й об’єктивної сторони, як в дзеркалі відображає те, як ці ознаки проходять крізь призму свідомості і волі. Розглянуто в яких випадках кримінальне правопорушення вважається вчиненим умисно, а в яких з необрежності. Проаналізовані думки науковців щодо визначення форми вини у формальних складах кримінальнних правопорушень і конкретно розбою (ст. 187 КК України). Зроблено висновок, що при вчиненні розбійних дій у реальній дійсності особа усвідомлює суспільно небезпечний характер вчинюваного розбійного посягання, який складається з двох взаємопов’язаних дій, передбачає настання наслідків від обох цих дій у виді реальних подій або створення небезпеки і бажає їх настання. Вина при вчиненні розбою характеризується прямим умислом, зміст якого утворюють два моменти – інтелектуальний і вольовий. Інтелектуальний момент містить дві ознаки – усвідомлення суспільно небезпечного характеру вчиненого діяння і передбачення суспільно небезпечних наслідків. Вольовий момент містить одну ознаку – бажання настання суспільно небезпечних наслідків, що передбачаються винною особою. У випадках вчинення розбою особа усвідомлює, що вона заволодіває або прагне заволодіти чужим рухомим майном шляхом його відкритого вилучення, що вона не має ніякого права на це майно і порушує встановлені державою правила щодо законного обігу такого майна. Разом з тим, особа усвідомлює, що вона вчинює свої дії поза волею або проти волі власника, потерпілої особи або особи, яка виявилася на місці вчинення кримінального правопорушення, усвідомлює також єдність основної та допоміжної дії,  тобто усвідомлює, що відкрите або таємне вилучення предметів посягання вона здійснює або прагне здійснити за допомогою фізичного насильства, що є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого або погрози негайним застосуванням такого насильства. Особа також застосовуючи фізичне насильство, усвідомлює його відкритий або таємний характер, а застосовуючи психічне насильство, усвідомлює, що потерпілий розцінює погрозу як реальну і як таку, що у разі реалізації буде небезпечною для його життя або здоров’я

1. Kudriavtsev V. (1960) Obъektyvnaia storona prestuplenyia. M.: Hosiuryzdat, 244 p. 2. Kryminalne pravo Ukrainy (2004). Zahalna chastyna : pidruch. / za red. M. I. Bazhanova, V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. K.: Yurinkom Inter, 480 p. 3. Uholovnoe pravo Ukrayny. (1998) Obshchaia chast. / pod red. M. Y. Bazhanova, V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsyia. Kh.: Pravo, 400 p. 4. Raroh A. (1980) Obshchaia teoryia vyny v uholovnom prave. M.: VIuZY, 92 p. 216 Спірні питання суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення… 5. Emelianov V. (2002) Terroryzm y prestuplenyia s pryznakamy terroryzyrovanyia : uholovno-pravovoe yssledovanye. SPb.: Yurydycheskyi tsentr Press, 291 p. 6. Semykin M. (2003) Stvorennia terorystychnoi hrupy chy terorystychnoi orhanizatsii : kryminalno-pravove doslidzhennia. Kh.: Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav, 145 p. 7. Kundeus V. (2004) Kryminalno-pravova kharakterystyka vykradennia : dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.08 / Kundeus Vladyslav Hennadiiovych. Kh. 198 p. 8. Batyrhareieva V. (2003) Kryminolohichna kharakterystyka ta poperedzhennia rozboiv, poiednanykh z pronyknenniam u zhytlo / Batyrhareieva V. S. Kh.: Odyssei, 256 p. 9. Ehorov V. (2001) Poniatye sostava prestup