формальна логіка

Роман Інґарден про онтологічнне та формальне значення висловів. (Передмова до українського перекладу праці Романа Інґардена "Критичні зауваги до позитивістської логіки")

Вперше українською мовою публікується праця “Критичні зауваги до позитивістської логіки” відомого польського філософа Романа Інґардена (1893–1970), результати досліджень якого у царині онтології, феноменології та естетики є вагомими досягненнями у польській та світовій філософії. Також Роман Інґарден здійснював дослідження у царинах мовознавства (теорії мови) та логіки. Але ці його, так би мовити, прикладні дослідження мови та логіки, так чи інакше, були пов’язані з його онтологічними та реалістично-феноменологічними поглядами.

Логіка в системі вищої юридичної освіти та наукових дослідженнях

Правила логіки, які регулюють досягнення істини та взаєморозуміння між людьми, тісно пов’язані з нормами права. Наука логіка від початків створення завжди намагалась упорядкувати спілкування задля уникнення хаотичності та безладу у висловлюваннях, що є основою загальнолюдської культури. Норми права регулятивною складовою забезпечують порядок у суспільстві, слугують мірою свободи та справедливості.

Зміна парадигми філософування як основа детермінації в теорії доказовості

Статтю присвячено дослідженню історії становлення теорії аргументації в
контексті зрушень у філософському знанні у другій половині ХХ ст. Проаналізовано
основні напрямки теорії, що справили найбільший вплив на становлення теорії
аргументації, зокрема неориторика Х. Перельмана та С. Тулміна, прагма-діалектика
Еемерена та Гроотендорста. Охарактеризовано основні проблеми, які ставить перед
собою теорія аргументації: взаємодія оратора та аудиторії під час побудови аргументації,
взаємовідношення доказу й аргументу.