Роман Інґарден про онтологічнне та формальне значення висловів. (Передмова до українського перекладу праці Романа Інґардена "Критичні зауваги до позитивістської логіки")

https://doi.org/10.23939/shv2022.01.039
Надіслано: Грудень 28, 2021
Прийнято: Лютий 11, 2022
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Вперше українською мовою публікується праця “Критичні зауваги до позитивістської логіки” відомого польського філософа Романа Інґардена (1893–1970), результати досліджень якого у царині онтології, феноменології та естетики є вагомими досягненнями у польській та світовій філософії. Також Роман Інґарден здійснював дослідження у царинах мовознавства (теорії мови) та логіки. Але ці його, так би мовити, прикладні дослідження мови та логіки, так чи інакше, були пов’язані з його онтологічними та реалістично-феноменологічними поглядами. Праця “Критичні зауваги до позитивістської логіки” Романа Інґардена є працею, в якій представлені його аналітичні дослідження логіки висловів. У цій праці польський онтолог та феноменолог демонструє антипозитивістський підхід до ролі висловів у людському пізнанні та житті. 

Ingarden, R. (1973). The Cognition of the Literary Work of Art. Chicago: Northwestern University Press.

Woleński, J. (2021). Roman Ingarden and the Lviv-Warsaw School. In Dm. Shevchuk. (Ed.). Roman Ingarden's Philosophy and Contemporaneity: Collective Monograph, 31-61. [In Ukrainian]. Ostroh: Ostroh Academy National University Publishing House.