комплексна експертиза

Приклади одноособового виконання комплексної криміналістичної експертизи

У статті розглянуто приклади одноособового виконання комплексної криміналістичної експертизи металів та вибухових речовин. Комплексні експертизи призначаються у випадках, коли експертне завдання не може бути вирішене на основі однієї галузі знань. Для досягнення процесуальної вимоги повноти, всебічності й об’єктивності доказування необхідна інтеграція різних галузей спеціальних знань.

Теоретичні основи проведення комплексних судових експертиз

У статті розглянуто комплексні судові експертизи, як метод встановлення доказів.
З’ясовано поняття та зміст комплексних судових експертиз, які використовуються у
судочинстві. Здійснено аналіз окремих нормативних актів, які встановлять правову
основу організації з проведення комплексних експертних досліджень. Розглянуто
основні форми здійснення комплексної експертизи в кримінальних провадженнях.